Det nye udeareal


Området ved Søhusskolen, hallen og boldbanerne benyttes af mange børn og voksne med ærinde i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter. Men de nuværende arealer og faciliteter er efterhånden nedslidte og ødelagte og området ligger skjult for forbipasserende trafik og indeholder mange skumle kroge, der ikke inviterer til længere ophold.
Formålet med projektet er at gøre området tilgængeligt og tiltrækkende for lokalbefolkningen – og samtidig give Søhusskolens udearealer et længe tiltrængt løft.

Formålet med projektet er derfor:

  • at modernisere de nedslidte udeområder
  • etablere nye faciliteter for skolens yngste-, mellemste- og ældsteafdeling.

Hver zone vil være målrettet ønsker og behov i de pågældende aldersgrupper, men samtidig rumme muligheder for aktivitet på tværs afdelingerne. Dette er det oplæg vi arbejder hen imod, og nødvendigvis ikke det endelige resultat.

 

Søhusskolens venner område